Права споживачів і як їх захистити?

Ми і надалі продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У нас в гостях директор цієї установи Марія Николаїшин. Сьогодні на прохання наших читачів ми розповімо про  права споживачів, а також способи  їхнього захисту.

Розпочну нашу розмову із окреслення терміну, хто такий споживач. У статті першій Закону України «Про захист прав споживачів»  прописано, що споживач  це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб. Причому, ці потреби не  пов’язані із зайняттям підприємницькою діяльністю або ж виконанням обов’язків найманого працівника.

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується їм на території України, для задоволення їхніх особистих потреб мають право на: захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону; звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав; об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). Споживач має право на належну якість продукції, виходячи з цього:

–  продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.

– продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.

Зазначу, що вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами. Заборонено вводити в обіг фальсифіковану продукцію.

Також хочу звернути увагу на існуючих гарантійних зобов’язаннях: виробник (виконавець) забезпечує споживачеві належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

А де прописаний гарантійний строк?

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції. Важливо, що гарантійні зобов’язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов’язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою.

А що можете сказати про термін придатності?

Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання. Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

А як обчислити гарантійний термін уразі, коли покупку здійснено через інтернет магазин і доставили товар лише через тиждень після замовлення та оплати товару?

У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення – від дня їх здійснення. Коли ж день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або ж  у разі, коли майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу,  тоді гарантійний термін обчислюється від дня укладення договору купівлі-продажу. У разі, якщо є продукція, на яку гарантійні терміни не встановлено, тоді споживач може пред’явити продавцеві, виробнику чи виконавцеві робіт відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об’єкта будівництва – не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

А якщо товар споживач придбав та згодом передав його на гарантійний ремонт, чи продовжується гарантійний строк? 

Зауважу, що при виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. А при обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.  Гарантійне зобов’язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов’язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

А наразі нагадуємо, що з вересня 2016 року на Дрогобиччині розпочали діяльність три бюро правової допомоги, вони є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги. У разі необхідності Ви можете звернутися  до фахівців бюро правової допомоги за консультацією. Адреси бюро: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.  Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.  Разом з тим інформуємо наших читачів, що стаття надрукована у рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!».